REDD+ Durian Rambun, Indonesien – Plan Vivo

April 8, 2020

Avskogningstakten i Indonesien är bland den högsta i världen, vilket inte bara är ett hot mot klimatet utan även de ekosystemtjänster som skogen genererar och utrotningshotade arter som den indonesiska tigern. Det främsta hotet mot de uråldriga, artrika tropiska regnskogarna i Indonesien är palmolja, vars globala efterfråga driver på avskogningen till fördel för palmoljeplantage. Projektet Durian Rambun på Sumatra samarbetar med lokala samhällen för att bevara den ovärderliga skogen och på så sätt vända denna trend.

Syftet med projektet är att skydda skogen i hjärtat av Sumatra. Det görs genom månatliga patrulleringar, samtidigt som skogstillväxt och biodiversitet mäts. Det främsta hotet mot skogen är inkräktande grupper som avverkar primär regnskog för plantering av olika plantor, främst kaffe. Smarta patrulleringar utförs strategiskt för att täcka hela området, och kartsystem som GPS och GIS används för att logga viktiga händelser för uppföljning. Man använder också kameror för övervakning.

Kontrakt mellan den lokala regeringen, skogsministeriet samt den provinsiella regeringen som benämns Hutan Desa (eng. Community Village Forest) säkerställer det lokala samhällets ägarskap till skogen och deras rätt att ta hand om den. Projektorganisationen Fauna and Flora International har varit avgörande för att säkra kontraktet som omprövas vart 35 år. Durian Rambun har hittills ett 80-tal medlemmar.

 

Projektet som grundades 2014 bevarar tillsammans med de deltagande samhällena 3616 hektar primärskog, vilket leder till en klimatnytta på cirka 6618 ton CO2 per år i undvikna utsläpp. De undvikna utsläppen baseras på en genomsnittlig avskogningstakt på 1,99 % per år om inte projektet skulle finnas. Sedan projektstarten 2014 har avskogningstakten minskat till 0,1 % per år.

 

Bevarandet av naturskog är inte bara nödvändigt som en klimatreglerande åtgärd utan ger också en rad ekosystemtjänster för samhällen i de kringliggande områdena. Exempelvis bidrar skogen till försörjningen av mat och andra varor, renar dricksvatten, reglerar väder och skyddar mot jordskred. Projektet har också som mål att stärka lokalsamhällenas förmåga att försörja sig av skogen på ett hållbart sätt genom agroforestry och trädplantering. En viktig del av projektet är därmed utbildning i skogsskötsel. Större delen av de hektar som täcks under projektet är bevaring av primärskog, en mindre del riktas till andra kolbindande åtgärder som återplantering och hållbart skogsjordbruk.

Senaste nytt