Trädet som växer, Mexiko – Plan Vivo

November 14, 2019

Skogarna i regionerna Chiapas- och Oaxaca i södra Mexiko har länge utarmats som följd av skövling på grund av ett ökat behov av tillgång till timmer, betande djur och träkolsproduktion. Genom att arbeta med lokala samhällen och småbrukare med underutnyttjad mark ges en möjlighet till snabb återhämtning av dessa avskogade områden.

Scolel’te betyder ”trädet som växer” på mayaspråket tzeltal, och precis som namnet antyder bygger projektet på en modell som kombinerar trädplantering och odling för att få ett långsiktigt hållbart jordbruk och återplantera skog. Målet med klimatkompensationsprojektet Scolel’te är bland annat att förhindra avskogning och att återbeskoga redan skövlade områden. I projektaktiviteterna ingår att utbilda småbrukare så att jord- och skogsbruket blir långsiktigt hållbart. Projektet är det allra första att certifieras av Plan Vivo och har varit verksamt utan avbrott sedan 1997. I dagsläget involveras runt 1460 småbrukande familjer från 19 olika community groups.

 

I mars 2011 blev Scolel’te utnämnt av “Initiativa Mexico Awards” som en finalist av hundratals liknande projekt. År 2013 fick projektorganisationen AMBIO också Mexikos National Forest Merit Award.

Tekniker från projektet lägger upp en plan för återplantering.

Arbetet med hållbart skogsjordbruk skapar också möjligheter för kapacitetsbyggande och kunskapsutbyte i de områden där Scolel’te verkar. Detta görs genom workshops med teman som hållbara odlingsmetoder och företagande. Under de senaste åren har också kvinnors deltagande ökat, vilket lett till att kvinnogrupper initierats. De arbetar bland annat med fröinsamling, plantskolor och svampproduktion. Idag finns 9 sådana kvinnogrupper.

Utforska vårt senaste seminarium om klimatkompensation och agroforestryprojektet Scolel’te i Mexiko, där du får höra röster från olika delar av värdekedjan, inklusive projektrepresentanter och hållbarhetsexperter.

Senaste nytt