Trädet som växer, Mexiko – Plan Vivo

November 14, 2019

Scolel’te betyder ”trädet som växer” på mayaspråket tzeltal, och precis som namnet antyder bygger projektet på en modell som kombinerar trädplantering och odling för att få ett långsiktigt hållbart jordbruk och återplantera skog.

Genom att arbeta med lokala samhällen och småbrukare, som ofta har underutnyttjad mark, ges en möjlighet till snabb återhämtning av avskogade områden. Idag deltar mer än 1200 småbrukande bönder i projektet över en yta på över 9000 hektar. Skogarna i regionerna Chiapas- och Oaxaca i södra Mexiko har utarmats som följd av skövling. Det är på grund av ett ökat behov av tillgång till timmer, betande djur och träkolsproduktion. Målet med klimatkompensationsprojektet Scolel’Te är bland annat att förhindra avskogning och att återbeskoga redan skövlade områden. I det ingår att utbilda småbrukare så att jord- och skogsbruket blir långsiktigt hållbart. Projektet är det allra första som certifierades av Plan Vivo. I dagsläget 1,2872 småbrukare och 9 samhällsgrupper. Det gynnar i sin tur cirka 2450 familjer.

 

I mars 2011 blev Scolel’Te erkänt av Initiativa Mexico Awards. Scolel’te valdes som en finalist, av hundratals. År 2013 fock AMBIO också den mexikanska National Forest Merit Award.

"Sedan 1997 har Scolel’te bundit över 500 000 ton koldioxid genom trädplantering."

Tekniker från projektet lägger upp en plan för återplantering.

Arbetet med hållbart skogsjordbruk skapar också möjligheter för kapacitetsbyggande och kunskapsutbyte i de områden där Scolel’te verkar. Detta görs genom workshops med teman som hållbara odlingsmetoder och företagande. Under de senaste åren har också kvinnors deltagande ökat, vilket lett till att man skapat kvinnogrupper som bland annat arbetar med fröinsamling, plantskolor och svampproduktion. Idag finns 9 sådana kvinnogrupper.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt