Vad är det för skillnad på olika spisprojekt?

January 30, 2024

Det finns lite olikheter mellan ZeroMissions olika energisparande spisprojekt och här reder vi ut begreppen

Globalt är över 2 miljarder människor beroende av att elda ved och träkol för att rena vatten och laga mat.[1] Den ineffektiva förbränningen av dessa bränslen bidrar till klimatförändringarna och den tillhörande avskogningen har negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Dessutom är de stora mängderna rök som produceras när man lagar mat med dessa bränslen en viktig orsak till luftvägssjukdomar i många länder där det används.

 

För att ta itu med detta problem har projekt etablerats på den frivilliga marknaden för kolkrediter. Spisar och småskaliga energiprojekt som skapar och distribuerar dessa grundläggande teknologier där de behövs mest, utgör idag cirka 14 % av projekten inom denna kategori. [2] Vissa projekt erbjuder effektivare kaminer för att minska mängden bränsle som behövs jämfört med traditionella metoder medan andra projekt erbjuder kaminer som använder en annan bränslekälla som t ex biogas. Klimatfördelarna och de sociala fördelarna för båda typerna är i stort sett desamma, men det skulle kunna hävdas att projekt som ger en ny bränslekälla är mer avancerade.

 

Spisprojekten ZeroMission erbjuder spänner nu över tre kategorier; 1. Projekt certifierade av Gold Standard, 2. Projekt certifierade av Fairtrade och Gold Standard och 3. Blockchain-aktiverade projekt som använder Gold Standard-metoden. Den här artikeln kommer att beskriva egenskaperna för varje typ för att hjälpa dig att hitta det projekt som passar dina behov bäst.

Gold Standard är den näst största standarden inom frivilliga kolkrediter och sattes upp 2003 för att mildra klimatförändringarna samtidigt som man gör framsteg med FNs hållbarhetsmål. De har certifierat över 3 000 projekt, varav mer än hälften är samhällsbaserade energieffektiviseringsprojekt som minskar över 130 miljoner ton CO2e-utsläpp per år [3]. Projekt som certifierats av Gold Standard får vanligtvis högre betyg än liknande Verra- eller CDM-projekt.

 

Klimatnyttan av spisprojekten beräknas genom att jämföra effektiviteten hos den nya spisen med den tillagningsmetod som användes tidigare, skillnaden mellan de två är den klimatnytta som projektet skapat. Således representerar varje koldioxidkredit som köps från ett av våra Gold Standard-projekt ett ton koldioxid som inte släpptes ut till atmosfären tack vare ditt stöd.

 

Fairtrade, gick ihop med Gold Standard för att göra Fairtrade Climate Standard 2015. Även om klimatnyttan beräknas på samma sätt som med vanliga Gold Standard-projekt, finns det extra krav kring de sociala aspekterna av projektet som ger dem en Fairtrade-bonus. Dessa tillägg inkluderar:

  • Ökad demokratisering – alla projektdeltagare kan rösta i beslutsprocesser för att styra organisationen de är en del av.
  • Kapacitetsuppbyggnad – ytterligare utbildning tillhandahålls av Fairtrade som gör att deltagarna kan bli aktiva i projektet, ofta med särskilt fokus på kvinnor. I spisprojekt innebär detta vanligtvis att deltagarna utbildas i att själva skapa och distribuera kaminerna för att bygga en motståndskraftig framtida verksamhet.
  • Ett Fairtrade-minimipris – minimipriset säkerställer att alla projektkostnader alltid kan täckas och hjälper till att förbättra den ekonomiska situationen för deltagande lokala intressenter.

På grund av de ytterligare kraven i Fairtrade-klimatstandarden är dessa projekt dyrare än vanliga Gold Standard-projekt. Priset återspeglas dock i det större stödet och bemyndigandet som ges till deltagarna.

Bagepalli Biogas Indien Klimatkompensation

Emerging Cooking Solutions är en organisation som grundades 2012 med idén att ersätta matlagningsbränslen från träkol med pellets. Deras modell bygger på att deltagarna får spisen, sk SupaMotos, utan kostnad men gör regelbundna inköp av pellets. Kostnaden för att laga mat med pellets är ungefär hälften av vad det kostar när man använder träkol, det är mycket snabbare och den ökade effektiviteten gör att avskogning och utsläpp av växthusgaser kan minskas.

 

Det som gör detta projekt verkligen unikt är hur klimatnyttan spåras och registreras. Varje kamin är ansluten till internet och varje användning av kaminen mäts, vilket innebär att växthusgasutsläpp och därmed  antalet kolkrediter är mycket mer exakt och kan beräknas utifrån primärdata snarare än antaganden. Medan metoden för projektet är baserad på de etablerade Gold Standardidéerna, är mätningen av klimatnyttan avsevärt förbättrad.

 

Eftersom spisaktiviteten spåras registreras den på en digital blockchain-plattform, vilket innebär att klimatnyttan är spårbar och oföränderlig. Dessutom, istället för att bara köpa kolkrediter räknat i ton, finns här en möjlighet att köpa eller hyra en digital tvilling till en spis. Användandet av spisen kan spåras på en digital plattform så att du kan se hur mycket den minskar utsläppen under veckor, månader och år.

 

 

Samtliga tre typer av projekt ger en minskning av växthusgasutsläpp tillsammans med en förbättring av människors vardag som kan mätas genom FNs hållbarhetsmål. Om du vill kompensera för dina företags utsläpp, eller helt enkelt använda en summa pengar för att mildra klimatförändringarna och förbättra livet för några av världens fattigaste människor, är spisprojekt ett bra sätt att börja.

 

Här finns länk till vårt senaste projekt från Emerging Cookstove Solutions. Kontakta oss gärna vid intresse!

 

[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health

[2] https://bezerocarbon.com/insights/An-introduction-to-cookstove-projects-in-the-voluntary-carbon-market

[3] https://registry.goldstandard.org/projects?q=&page=1

Senaste nytt