ZeroMission ingår samarbete med Rejlers

November 28, 2023

ZeroMission har undertecknat ett avtal med Rejlers, en av Nordens ledande teknikkonsulter med spetskompetens inom energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Samarbetet stärker parternas erbjudande inom klimat- och hållbarhetsområdet, med fokus på effektiva klimatberäkningar och innovativa tekniklösningar.

Genom att kroka arm med Rejlers kan fler företag och organisationer på ett pedagogiskt sätt beräkna sina klimatutsläpp i ZeroMissions webbaserade plattform för beräkningar, Our Impacts Sustainability Plattform. Plattformen, som ZeroMission arbetat med sedan 2010, utgörs av olika moduler som anpassas utifrån organisationers verksamhet och olika behov. Klimatmodulen med sina automatiserade beräkningar och över 60 000 verifierade emissionsfaktorer är internationellt ett av de mest erkända klimatverktygen, och används idag av över 300 organisationer världen över. Detta gör det till en av de mest använda programvarorna för klimatberäkningar och är fullt förberett att beräkna enligt kraven från CSRD. Med insikt i var bolaget har sin största klimatpåverkan kan åtgärder utföras där de gör mest nytta. På samma sätt kan ZeroMissions kunder genom Rejlers få hjälp att utföra praktiska förbättringsåtgärder i sina fastigheter eller fabriker.

 

ZeroMission kommer också att stötta Rejlers i kunduppdrag gällande bland annat förmedling av högkvalitativa och certifierade klimatkrediter, produktberäkningar, målsättning gällande Science Based Targets Initiative samt kartläggning av utsläppskällor i värdekedjan hos Rejlers slutkunder.

 

”Energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser går hand i hand, och med samarbetet erbjuder vi våra kunder en helhetslösning för att minska sin klimatpåverkan. De nya direktiven från EU gör att merparten av Europas bolag behöver se över sitt hållbarhetsarbete för att behålla sin konkurrenskraft och där kan spetskompetens från både Rejlers och ZeroMission hjälpa företag med lösningar som är lönsamma både ekonomiskt och klimatmässigt.”

 

Johan Hodell, Head of Team Calculation & Strategy

 

“Vi ser ett ökat behov från våra kunder inom hållbarhets- och klimatarbete. Rejlers har ett starkt erbjudande inom strategiskt hållbarhetsarbete, analys, framtagning och genomförande av konkreta åtgärder för att minska klimatavtrycket. Med ZeroMissions expertkompetens inom klimatberäkningar och med hållbarhetsplattformen Our Impacts stärker vi vårt erbjudande, vilket vi är glada för.”

 

Katrine Lind, Business Area Manager Rejlers Energiprojekt

 

Om Rejlers

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision “Home of the learning minds” vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers cirka 3300 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2022 omsatte bolaget 3,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com

 

Om ZeroMission

ZeroMissions vision är att hjälpa företag att skapa affärsnytta genom klimatnytta. Genom klimat- och utsläppsberäkningar, utsläppsreducerande strategier och förmedling av klimatkrediter hjälper ZeroMission företag att ta ett helhetsgrepp om sitt hållbarhetsarbete. Certifierade klimatkrediter förmedlas från högkvalitativa koldioxidprojekt främst från skog- och energiprojekt.

 

För mer information om samarbetet vänligen kontakta:

Henrik Juhlin, VD, ZeroMission

henrik.juhlin@zeromission.se
+4673 738 79 36

 

Johan Hodell, Head of Team Calculations & Strategy, ZeroMission

johan.hodell@zeromission.se
+4670-484 95 49

 

 

Läs mer om våra senaste kundcases:

 

Senaste nytt