Klimatkompensation stärker biologisk mångfald

June 21, 2021

Biologisk mångfald. Det låter som ett fint och romantiskt ord, någonting som är önskvärt i trädgården eller grönsakslandet. Kanske bara någonting som envetna miljömuppar håller på med? Men faktum är att den biologiska mångfalden är helt avgörande för vår existens. Utan den riskerar vi bland annat mat- och vattenbrist, stora ekonomiska förluster, ökad risk för jorderosion och skogsbränder. Att bevara den biologiska mångfalden är lika viktigt som att vi minskar våra utsläpp av växthusgaser och att gå mot en klimatneutral värld.

Och faktum är att biologisk mångfald och klimatförändringar hänger ihop. Naturskogar som fått växa organiskt med bibehållen biologisk mångfald binder mer koldioxid än skogsplantage. System med samplantering av olika träd och grödor är bättre än plantage men slår fortfarande inte skogar som fått växa fritt under lång tid. Med tanke på vilka komplexa system som naturen är uppbyggd i är det inte så förvånande att det blir bäst när människan inte lägger sig i alls.

 

 

Vi har historiskt fokuserat på arter av växter, och djur, som varit extra gynnsamma för oss människor på ett eller annat sätt. Mycket mat eller lätta att odla? Perfekt. Det har lett till att vi nu står med en sorts majs, en sorts vete och en sorts banan i stället för många olika varianter. Massvis med svenska kulturgrödor har gått förlorade. Utarmade ekosystem är sårbara för förändringar eftersom de saknar den resiliens som behövs för att de ska kunna stå emot. Olika plantor och växter samverkar och är beroende av varandra, och när en slås ut får det effekter i hela kedjan i ett ekosystem. Även insekter och djur påverkas och snöbollen är i rullning. Om viktiga pollinatörer inte hittar tillräckligt med mat får det en stor inverkan även på vår tillgång till mat eftersom de är en del i en lång kedja.

 

 

Våra klimatkompensationsprojekt är uppbyggda på holistiskt hållbara sätt där bevarande av biologisk mångfald är en viktig pusselbit. Vi arbetar med projekt som både bevarar naturskog och återplanterar och restaurerar degraderade områden. Mangroveskogar är ett exempel. De projekt som återställer avskogade områden arbetar utifrån agroforestry-system där den så viktiga variationen av plantor och träd är central. Det här sättet att återställa naturliga ekosystem får positiva effekter på klimat då det främjar kolinlagringen, projektdeltagare och den biologiska mångfalden.

 

 

Läs mer om hur några av våra projekt arbetar med att skydda den biologiska mångfalden:

 

 

 

 

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt