Plan Vivo – klimatprojekt med stora mervärden

November 3, 2022

Därför har ZeroMission så starkt fokus på klimatkompensation i projekt certifierade av Plan Vivo standarden

I självaste kärnan av våra värderingar på ZeroMission finns att vi vill bidra till klimatnytta och klimaträttvisa. Vår mission är Zero – alltså noll klimatutsläpp – och det är det våra klimatkompensationsprojekt i första hand bidrar till. De binder eller undviker utsläpp av koldioxid.

 

Klimaträttvisa är en annan viktig del i hur vi väljer våra projekt. Bland våra kriterier finns Hållbar Utveckling där vi ställer som krav att projekten tydligt ska bidra till social hållbarhet. Så i grunden gör alla projekt i vår portfölj även det men den standard som sticker ut i mängden är Plan Vivo. 

 

Plan Vivo har sedan starten med projektet Scolel’te haft ett ’bottom-up’ tillvägagångssätt där småbrukare och urfolks rättigheter och vilja har varit utgångspunkten. Bara genom att samarbeta med lokala samhällen kan man skapa hållbara projekt där dels klimatnyttan blir bestående och dels de lokala småbrukarna gynnas på olika sätt. Det här är en viktig skillnad mot en del andra skogsplanteringsprojekt.

 

Ungefär 70% av krediterna vi förmedlar är i projekt som är certifierade av Plan Vivo. I denna standard är, förutom att bidra till klimatnytta, inte mindre än fem andra av FNs hållbarhetsmål inskrivna från början. Projekten är redan från grunden designade för att möta följande mål:

 

– SDG 1 Ingen fattigdom 

– SDG 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

– SDG 13 Bekämpa klimatförändringarna

– SDG 15 Ekosystem ocih biologisk mångfald

– SDG 16 Fredliga och inkluderande samhällen

– SDG 17 Genomförande och globalt partnerskap

 

 

 

Plan Vivo Impact Report 2021 – så mycket mer än klimatnytta

Nyligen släpptes Plan Vivos impact report och där blir det tydligt att projekt inom denna standard går långt bortom just de inskrivna globala hållbarhetsmålen. I snitt, bland samtliga existerande Plan Vivo projekt, så uppfylls 11 av 17 mål! Det här ligger såklart helt i linje med vad vi på ZeroMission arbetar för. 

 

Ur rapporten kan man plocka några exempel på nytta som uppnåtts:

  •  17+ Miljoner USD har betalats ut till projektens deltagare
  •  33.000+ hushåll har fått förbättrad trygghet i sin matförsörjning
  •  9.600+ hushåll har fått möjlighet till bättre hälsa
  •  27.800+ hushåll är del i projekt som möjliggör förbättrad skolgång
  •  32.000+ hushåll är del i projekt där förbättrad tillgång till vatten och sanitet möjliggjorts
  •  23.100+ hushåll är del i projekt som möjliggör att deras inkomst ökar
  •  5+ miljoner ton CO2 har bundits eller undvikits att hamna i atmosfären
  •  159.000 hektar hållbart brukad mark

 

Det är viktigt att påpeka att projekten egentligen inte monitoreras utifrån hållbarhetsmålen utan i huvudsak är det klimatnyttan i CO2 som strikt beräknas. För de andra SDG:erna har man räknat fram siffror utifrån aktiviteter snarare än exakta nyttan. Att nyttorna ändå har uppnåtts har man fastställt genom den forskning som ligger bakom rapporten. 

 

ZeroMission hjärta Plan Vivo

Vi har sedan många år ensamrätt på att sälja krediter från Plan Vivo-projekt i Sverige vilket vi är enormt stolta över. Det är kvalitetsprojekt som verkligen gör skillnad! Flera projekt har hyllats för hur de är designade och hur de påverkar  både lokalt och globalt. De närmaste åren kommer ytterligare projekt att certifieras av Plan Vivo och vi ser fram emot att kunna erbjuda dem till svenska kunder. I väntan på det kan vi slå ett slag för tre projekt som du ser nedan. Samtliga våra projekt hittar du här. För mer info om att köpa klimatkrediter tag gärna kontakt med Maria King, Team Leader för klimatkompensation.

 

Rapporten från Plan Vivo finns att ladda ned HÄR.

 

Senaste nytt